Bezoek ons
Roggelseweg 24a,
6081 CT Haelen
 
Maak een afspraak
0858-771782
 
Stuur een bericht
info@pgbinbeweging.nl
 
Onze openingstijden
Ma - Vr: 09:00 - 13:00
 
 

Werkwijze

 
PGB in Beweging richt zich op het begeleiden en ondersteunen
van budgethouders die dit nodig hebben.

In de praktijk betekent dit dat u als budgethouder wordt begeleid en ondersteund bij het aanbrengen van structuur en regie, dit alles is gericht op uw zelfredzaamheid als budgethouder.

PGB in Beweging doet dit dus samen met de budgethouder.
De consulent van PGB in Beweging komt op regelmatige tijden bij u op huisbezoek en zorgt ervoor dat u als budgethouder uw PGB op correcte wijze kunt beheren.


De gesprekken met de PGB consulent vinden in principe bij u thuis plaats. Tijdens het eerste kennismakingsgesprek zal de PGB consulent samen met u de mogelijkheden in uw specifieke, persoonlijke situatie bekijken. Vervolgens volgt er een deskundig advies over hoe PGB in Beweging u kan ondersteunen. Afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst met PGB in Beweging.

U beheert uw eigen dossier bij u thuis. PGB in Beweging zal hierbij gebruik maken van de afsprakenlijst en u regelmatig een overzicht geven van uw budget. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw eigen budget.

 

Tarieven

 
Cliënten die hun indicatie vanuit de WLZ (Wet Langdurende Zorg) (gaan) krijgen:
 • Nieuwe cliënten zonder indicatie:
  Starttarief van € 375,- voor het eerste gesprek en het opstarten PGB. Daarna een maandabonnement € 90 middels automatische incasso. Dit gaat in per ingangsdatum van hun PGB-beschikking.
 • Nieuwe cliënten die al een indicatie hebben:
  Starttarief van € 275,- voor het eerste gesprek en het opstarten PGB. Daarna een maandabonnement € 90 middels automatische incasso. Dit gaat in per ingangsdatum van hun PGB-beschikking
 • Cliënten waarvoor we gewaarborgde hulp Zorgkantoor / vertegenwoordiger SVB zijn:
  Maandtarief van € 90
Cliënten die hun indicatie vanuit de ZVW (Zorg Verzekerings Wet) (gaan) krijgen:
 • Nieuwe clienten zonder indicatie:
  Starttarief van € 90 per uur voor het eerste gesprek en aanvraag. Een eventueel gesprek met een wijkverpleegkundige kost additioneel € 90 per uur. Daarna een maandabonnement € 73 middels automatische incasso (dit is inclusief herindicaties)
 • Nieuwe cliënten die al een indicatie hebben:
  Maandabonnement € 73 middels automatische incasso (dit is inclusief herindicaties)


Cliënten die hun indicatie vanuit de WMO / Jeugdwet (gaan) krijgen:

Starttarief van € 90 per uur voor het eerste gesprek. Een eventueel gesprek met een indicatiesteller kost additioneel € 90 per uur
Het m
aandtarief afhankelijk van de tarieven die de gemeentes hanteren.

Overige diensten:

Voor overige vragen betreffende bezwaarprocedures, belastingzaken, bewindvoeringszaken enz., geldt een uurtarief van € 90